2013-2020 yillarda O’zbekiston Respublikasi
Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini
rivojlantirishni muvofiqlashtirish
bo’yicha Respublika Komissiyasi

Davlat tashkilotlar reytingi va monitoringiFarg'ona viloyati hokimiyati

Sirdaryo viloyati hokimiyati

Surxondaryo viloyati hokimiyati

Samarqand viloyati hokimiyati

Namangan viloyati hokimiyati

Navoiy viloyati hokimiyati

Qashqadaryo viloyati hokimiyati

Jizzax viloyati hokimiyati

Buxoro viloyati hokimiyati

Andijon viloyati hokimiyati

Qoraqalpog'iston respublikasi ministrlar kengashi

Xorazm viloyati hokimiyati

Toshkent viloyati hokimiyati

Toshkent shahar hokimiyati