2013-2020 yillarda O’zbekiston Respublikasi
Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini
rivojlantirishni muvofiqlashtirish
bo’yicha Respublika Komissiyasi

Kutubxona


Ochiq ma'lumotlarni shakllantirish, ularni joylashtirish va qayta ishlash reglamenti

Yuklab olishlar soni:  |  7627841aefa620cf95d1138c7cd69fce.pdf