2013-2020 yillarda O’zbekiston Respublikasi
Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini
rivojlantirishni muvofiqlashtirish
bo’yicha Respublika Komissiyasi

"Elektron hukumat" tizimida ma'lumotlarni qayta ishlash markazini tashkil etish chora-tadbirlari amalga oshirish bo'yicha №3 ishchi guruhi (manba rus tilida)


Аъламов У.

-

заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, руководитель рабочей группы

Сайдалиев Г.

-

и.о. директора Центра развития информационных и компьютерных технологий «Узинфоком», заместитель руководителя рабочей группы

Хасанов Н.

-

первый заместитель генерального директора АК «Узбектелеком»

по должности

-

начальник управления информационно-коммуникационных технологий Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций

по должности

-

начальник отдела развития информационных ресурсов информационно-коммуникационных технологий Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций

Мирзаев О.

-

заместитель директора Центра обеспечения информационной безопасности

Ишимбаев Э.

-

заместитель директора Центра развития информационных и компьютерных технологий «Узинфоком»

Зуфаров Э.

-

начальник отдела Центра развития системы «электронное правительство»

Гафуров Ш.

-

начальник департамента Центра обеспечения информационной безопасности

Ахмедов А.

-

ведущий специалист отдела Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, секретарь рабочей группы